ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

....λίγα λόγια για το τμήμα ένταξης.

Στο σχολείο μας λειτουργεί και τμήμα ένταξης με σκοπό την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή σε εξατομικευμένη εκπαίδευση, συνεκπαίδευση σε μικρή ομάδα ή στην τάξη, ειδικό πρόγραμμα παρέμβασης.


...Θέλουμε ένα σχολείο που να "χωράει" όλα τα παιδιά...


Στόχος είναι η ισότιμη ένταξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική κοινότητα. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική ενσωμάτωση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  του τμήματος ένταξης είναι αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού προγράμματος του νηπιαγωγείου εμπλουτίζοντάς το   με εναλλακτικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, που βοηθούν όλα τα παιδιά. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως της συνεκπαίδευσης είναι η αλληλεπίδραση, που υπάρχει ανάμεσα στα παιδιά όλης της τάξης, όλου του νηπιαγωγείο
θεωρούμε ό,τι μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδραση τα παιδιά μαθαίνουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και να σχηματίζουν με αυτόν τον τρόπο αξίες όπως η ανεκτικότητα, ο σεβασμός, η ανθρωπιά...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου